Analyser

KVALITETEN AF DRIKKEVANDET

Damme anlæg:

Du finder analyseresultaterne her: http://jupiter.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=55733 

 

Hårdhed: 17-19 grader dH

 

Vandkvaliteten er tilfredsstillende

 

 

Hårbølle Strand anlæg:

Du finder analyseresultaterne her:

http://jupiter.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=55736

 

Hårdhed: 18-19 grader dH

 

Vandkvaliteten er god


Hårbølle Vindebæk anlæg:

Du finder analyseresultaterne her:

http://jupiter.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=55737

 

Hårdhed: 20 grader dH

 

Vandkvaliteten er god

Råvandet til dette anlæg, indeholder strontium og flourid tæt ved grænseværdien.  

 

 

 

SERVICESOPLYSNING

Pesticidrester:

Der er ikke fundet pesticider eller peticiderester i vores boringer.PFAS:

Fanefjord Vandværk har ikke fundet PFAS-forbindelser i drikkevandet, som har været undersøgt rutinemæssigt siden 2015 .

Ifølge bekendtgørelse om drikkevand, gældende fra 1. januar 2022, må drikkevand ikke indeholde mere end maksimalt to nanogram pr. liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. – altså en skærpelse af grænseværdierne fra 0,1 µg/ til 0,002.


PFAS er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer - herunder PFOS som tidligere har været anvendt til slukningsskum, imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt. 

PFAS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden, er giftige over for mennesker og dyr, og kan transporteres over lange afstande.

Da stofferne er spredt i miljøet, er der risiko for at de kan findes i grundandet og dermed i drikkevandetINFO fra vandværket om private anlæg til blødgøring

"Hvis man vælger at lave vandbehandling på sin egen adresse, er man selv ansvarlig for ændringer i vandets kvalitet. Vandværkets ansvar stopper ved indgang til ejendommen."
Røddinge anlæg:

Du finder analyseresultaterne her:

http://jupiter.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=55748

 

Hårdhed: 16-17 grader dH

 

Vandkvaliteten er tilfredsstillende

 

 

Fanefjord Vandværk råder over 8 aktive indvindingsboringer, som leverer råvand til behandling på fire anlæg.

Drikkevandet er underlagt lovpligtig analysekontrol. Der udtages jævnt fordelt over året prøver ude hos forbruger, på ledningsnettet, afgang på behandlingsanlæg samt i boringerne.

Fanefjord Vandværk leverer samlet 115.000 m3/år til 1120 forbrugere

ANALYSER