Startside

INFO forsyningsområdet for Hårbølle Strand :

Den 15. maj arbejder vi på forsyningsledninger i området Hårbølle Strand. Der kan være perioder, hvor trykket i vandet forsvinder i kortere tidsrum.

FANEFJORD VANDVÆRK A.M.B.A

DRIKKEVANDET PÅ VESTMØN

Velkommen til Vandforsyningens hjemmeside

 

Selskabet er stiftet i 1936, og beliggende på Møn som hører under Vordingborg Kommune. I 2019 skifter selskabet navn til Fanefjord Vandværk og er bestående tidl. Damme Vandværk, Røddinge Vandværk, Hårbølle Strand Vandværk samt Hårbølle Vindebæk Vandværk. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.  

 

Selskabets formål er, i overensstemmelse med vedtægterne, den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.

 

Selskabet er medlem af Danske Vandværker, Grundvandsamarbejdet og Vandrådet i Vordingborg Kommune.


 

Har du en ubenyttet brønd eller boring, du gerne vil har sløjfet gratis? -

 

DE FIRE ANLÆG OG FORSYNINGSOMRÅDER