Startside

Det kan hænde vi har et driftsmæssig nedbrud på et anlæg. Det kan fx være et relæ som er slået fra eller en pumpe som er stoppet osv. Disse svigt i forsyningen kan ikke meddeles forud. Oftest vil en digital alarmering i overvågningen igangsætte afhjælpningen straks.  Oftest er hændelsen afhjulpet indenfor kort tid. I disse tilfælde er vandet tilbage hos forbrugerne, før vi kan når ud med en information på sms i området.

Ved planlagte indgreb i forsyningen vil forbrugerne altid modtage enten en sms eller en besked via e-boks forud for der lukkes for vandet.   

Men uanset, når i mangler vand, så forsæt endelig med at kontakte vandforsyningen. Det er vi glade for. Det er ikke alt vi kan se på overvågningen.

FANEFJORD VANDVÆRK A.M.B.A

DRIKKEVANDET PÅ VESTMØN

Velkommen til Vandforsyningens hjemmeside

 

Selskabet er stiftet i 1936, og beliggende på Møn som hører under Vordingborg Kommune. I 2019 skifter selskabet navn til Fanefjord Vandværk og er bestående tidl. Damme Vandværk, Røddinge Vandværk, Hårbølle Strand Vandværk samt Hårbølle Vindebæk Vandværk. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.  

 

Selskabets formål er, i overensstemmelse med vedtægterne, den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.

 

Selskabet er medlem af Danske Vandværker, Grundvandsamarbejdet og Vandrådet i Vordingborg Kommune.


 

Har du en ubenyttet brønd eller boring, du gerne vil har sløjfet gratis? -

 

DE FIRE ANLÆG OG FORSYNINGSOMRÅDER