Regnskab

Selskabet er omfattet af årsregnskabsloven.

 

Et alment vandforsyningsanlæg er pålagt "hvile i sig selv"-princippet. Det vil sige, at vandforsyningen ikke må give overskud, set over en længere periode.

 

Imidlertid skal der planlægges langsigtet og afsættes midler til f.eks. nyanlæg, ledningsrenovering, ledningsregistrering, sikring af grundvandet og undersøgelser af fremtidige vandindvindingsmuligheder.