Generalforsamling og referater

 

Generalforsamling i selskabet

Indkaldelse og Referat (nederst)

Selskabet afholder hvert år ordinær generalforsamling i en weekend i løbet af marts måned. Forslag til behandling på ordinær generalforsamling skal modtages af bestyrelsen senest den 15. januar. 


Indkomne forslag bliver tilgængelige her på siden i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Faste punkter på genrealsamlingen vil være:

 

  1. Valg af 2 stemmetællere og referent
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  5. Budget for det kommende år til godkendelse herunder aflønning til bestyrelsen
  6. Forslag til takstblad forelægges
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Ordinær generalforsamling afholdes marts 2025 


Her finder du referater fra afholdte generalforsamlinger

Generalforsamling den 27. marts 2024 kl. 19.00 på Damme kro

Referater

Ekstraordinær generalforsamling den 18. marts 2023 kl. 10.00 på Damme kro

Generalforsamling den 19. juni 2021 kl. 10.00 på Damme kro

Generalforsamling den 23. marts 2019 kl. 10.00 på Damme kro

Generalforsamling den 18. marts 2023 kl. 10.20 på Damme kro

Generalforsamling den 26. marts 2022 kl. 10.00 på Damme kro

Generalforsamling den 18. juli 2020 kl. 10.00 på Damme kro